Εγγραφή ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΟΥ του ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ

Καμμία ιδέα δεν προχωρεί  και κανένα όραμα δέν ευοδώνεται χωρίς την υποστήριξη των εμπνεόμενων από αυτά.

Για την συνένωση δυνάμεων υποστήριξης πρός το ΚΙΕ φτιάχτηκαν δύο συλλογικές υποστηρικτικές οντότητες, η ΙΠΠΟΠΕΔΗ και η ΕΥΔΟΞΙΑ.

Για να εγγραφείτε στην κατηγορία των Υποστηρικτών του Αστεροσκοπείου δηλαδή να γίνετε μέλος στην Λέσχη Υποστηρικτών “ΙΠΠΟΠΕΔΗ” ή να εισέλθετε στην “ΕΥΔΟΞΙΑ” την Αδελφότητα  Φίλων του ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ, πρέπει να εκδηλώσετε γραπτά το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την σχετική καταχώρηση στοιχείων, αφού ενημερωθείτε και αποδεχθείτε το σκεπτικό στοχοθεσίας  (καταστατικό κείμενο σκοπού / κανόνων συμμετοχής και  συνεργασίας μεταξύ των μελών) της δημιουργίας αμφοτέρων των συλλογικοτήτων αυτών.